સર્જન


લેખિત

 • યંત્રવિજ્ઞાન અને મંત્રકવિતા
 • સાત કાવ્યસંગ્રહો
 • ૧) છંદોલય -૧૯૪૯
  ૨) કિન્નરી
  ૩) અલ્પવિરામ
  ૪) પ્રવાલદ્વીપ
  ૫) ૩૩ કાવ્યો
  ૬) પુનશ્ચ
  ૭) ૮૬મે

 • સ્વાધ્યાયલોક - આઠ ગ્રંથ
 • સાહિત્યચર્યા
 • પક્ષીદ્વીપ (અપ્રકાશિત)
 • ૧) આ ન્યૂ યોર્ક નામે પંખી
  ૨) પક્ષીદ્વીપ
  ૩) સ્ટેચ્યૂ ઑફ લિબર્ટી
  ૪) અવકાશને માનવતાથી મઢીશ હું


  વીડિયો


  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તથા અન્ય જાહેર સ્થળોએ આપેલાં વક્તવ્યો, કાવ્યપઠન વગેરે >>ઓડિયો લીન્ક
  નિરંજન ભગત વ્યાખ્યાન CD શ્રેણી- English, ગુજરાતી >>ઓડિયો લીન્ક
  European literature lecture series in English– 'સેફાયર હાઉસ'માં આયોજિત શ્રેણી(લેક્ચર સીરીઝ)માં નિરંજન ભગતનાં ૧૬-૧૯મી સદીના યુરોપિયન સાહિત્ય પર વ્યાખ્યાનો. >>ઓડિયો લીન્ક
  રવીન્દ્રભવન આયોજિત કાર્યક્રમોમાં વ્યાખ્યાનો >>ઓડિયો લીન્ક
  Informal talks -મિત્રો સાથે અખો, મીરાં, ઉપનિષદ, વગેરે વિષયો પર વાતો. >>ઓડિયો લીન્ક